Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Giftenaftrek opvang gasten van Stichting Rusland Kinderhulp jaar 2013

 

 

Giftenaftrek opvang gasten van Stichting Rusland Kinderhulp jaar 2013:
       
Omschrijving:Basisaftrek:tot 12 jaar:12-17 jaar:boven 18 jaar:
       
Ontbijt 1,592,072,392,86 
       
Lunch 2,302,993,454,14 
       
Warme maaltijd4,455,796,688,01 
       
Inwoning 7,7510,0811,6313,95 
       
Totaal 201316,0920,9224,1428,96

 
  

  

 
        
 

BELASTINGEN EN FISCALITEITEN

Financieel werkt de SRK landelijk als één organisatie. Dit houdt in dat ook de financiën van de werkgroepen onder de verantwoordelijkheid en controle van het SRK-bestuur valt.
 
Fiscaal nummer: 8129.95.582

Belasting:
De SRK stichting beschikt sinds 5 december 1995 over een goedkeurende verklaring als bedoeld in art. 24 lid 5 van de Successiewet 1956. Als zodanig zijn giften aftrekbaar mits voldaan wordt aan de daarvoor bekende wetgeving. Dossiernummer: 12842 Afdeling: art 24 Kantoor ‘s-Hertogenbosch.


ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Vanaf 01-01-2008 is de SRK ANBI geregistreerd. Zie ‘Over ons/Financieel’ voor de verklaring van de belastingdienst. Voor ANBI's geldt dat giften aan deze instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI's in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.   
 
Onkosten die mensen maken voor de SRK, indien zij afzien van declaratie van de onkosten, zijn aftrekbaar. De (niet gedeclareerde) kosten voor de opvang van kinderen uit Wit-Rusland zijn voor de gastouders dus als gift aftrekbaar. Hoewel de belastinginspecteurs een eigen bevoegdheid hebben bij de beoordeling van belastingaangiften, is het voor de  SRK van groot belang dat het Gerechtshof te Leeuwarden, in een zaak die daar diende op 11 maart  1998, (bekend onder nr. 409/97) deze zienswijze heeft bevestigd. U dient dit overigens in uw aangifte te vermelden in de specificatie van de aftrekbare giften. Als omschrijving gebruikt u enkel "St. Rusland Kinderhulp" waarna u het totaalbedrag vermeldt.
   

Aan welke bedragen moet u denken?

De SRK adviseert om voor reiskosten een bedrag van € 0,18 per km aan te houden of de kosten van openbaar vervoer.  De kilometervergoeding adviseert de SRK ook om aan te houden bij een vergoeding van reiskosten voor leden van de werkgroepen.